EWANGELICKA FUNDACJA NA RZECZ KULTURY W Görlitz

Ewangelicka Fundacja na rzecz kultury posiada w swoich pomieszczeniach kościoła św. Mikołaja (Nikolaikirche) uratowane dobra kulturowe z kościołów i cmentarzy, które wraz z całymi miejscowościami musiały ustąpić miejsca kopalniom odkrywkowym. Ponadto na całym obszarze Görlitz znaleźć można więcej dóbr tego typu. Szczególne znaczenie ma przy tym Kościół Nadziei Königshufen (Hoffnungskirche), który jest wierną kopią dawnego wiejskiego kościoła w Deutsch-Ossig. Jego wnętrze w całości zachowane jest w oryginalnym stylu barokowym. Inne podobne objekty w najbliższej okolicy zachęcają do szukania śladów niszczycielskiej ingerencji człowieka.

Kontakt (biuro): Ewangelicka Fundacja na rzecz kultury Görlitz, Heilige-Grab-Straße 79, 02826 Görlitz,
Tel.:0049 3581/315864
Strona internetowa: http://kulturstiftung.kkvsol.net/
E-mail: heiligesgrabgr@web.de

 

Görlitz 1
Görlitz 2
Görlitz 3
Lolek und Ina fragen:
"

Co się dzieje w baterii?

"
Tina und Theo antworten:
"

Bateria przejmuje w obwodzie elektrycznym zadanie pompy: wprawia w ruch elektrony, które znajdują się w przewodzie, w żarniku lampki i baterii. Każda bateria ma dwa bieguny. Na jednym z nich-ujemnym panuje stale nadmiar elektronów; dlatego jest on naładowany negatywnie. Drugi biegun-dodatni jest naładowany pozytywnie i chętnie „wsysa” elektrony. Gdy obydwa bieguny zostają ze sobą połączone, elektrony odczuwają „presję” wyrównania różnych ładunków. Ta „presja”, to napięcie elektryczne. Troszczy się ono o przepływ elektronów z bieguna ujemnego do dodatniego. Gdy obwód zostaje przerwany, przepływ elektronów natychmiast „wysycha”.

"