EWANGELICKA FUNDACJA NA RZECZ KULTURY W Görlitz

Ewangelicka Fundacja na rzecz kultury posiada w swoich pomieszczeniach kościoła św. Mikołaja (Nikolaikirche) uratowane dobra kulturowe z kościołów i cmentarzy, które wraz z całymi miejscowościami musiały ustąpić miejsca kopalniom odkrywkowym. Ponadto na całym obszarze Görlitz znaleźć można więcej dóbr tego typu. Szczególne znaczenie ma przy tym Kościół Nadziei Königshufen (Hoffnungskirche), który jest wierną kopią dawnego wiejskiego kościoła w Deutsch-Ossig. Jego wnętrze w całości zachowane jest w oryginalnym stylu barokowym. Inne podobne objekty w najbliższej okolicy zachęcają do szukania śladów niszczycielskiej ingerencji człowieka.

Kontakt (biuro): Ewangelicka Fundacja na rzecz kultury Görlitz, Heilige-Grab-Straße 79, 02826 Görlitz,
Tel.:0049 3581/315864
Strona internetowa: http://kulturstiftung.kkvsol.net/
E-mail: heiligesgrabgr@web.de

 

Görlitz 1
Görlitz 2
Görlitz 3
Lolek und Ina fragen:
"

Ile energii potrzebuje człowiek?

"
Tina und Theo antworten:
"

Każdy człowiek ma swoje własne zapotrzebowanie na energie, które zależy od tego jak bardzo jest aktywny. Na przykład szesnastolatek zużywa dziennie około 1800 kcal, co w przybliżeniu odpowiada trzem tabliczkom mlecznej czekolady.

"