Filozofia

 Warsztat „Miejsce Edukacyjne Region Przygraniczny” zajmuje się wspólnym obszarem życia, terenem założonego w 1992 roku Euroregionu Nysa uwzględniając jego historyczny, gospodarczy, kulturowy i społeczny rozwój. Rezultaty tej pracy służą jako podstawa tworzenia nowych możliwości poznania regionu, co ma nadać Euroregionowi Nysa rozgłos, także poza regionalnymi granicami. W ramach projektu pilotażowego - wychodząc z założenia, że ww. region graniczny dysponuje odpowiednim zasobem "pomocy naukowych" - powstają regionalne punkty edukacyjne, połą-czone w „Drogę Edukacyjną Energia”. Tutaj zdobywanie wiedzy oparte jest na przeżyciach związanych z tematyką energii; począwszy od jej degradującego wpływu na przyrodę ("historia energii"), po zrównoważoną "przyszłość energii". Gospodarka energetyczna zbudowała podstawę egzystencji dla wielu pokoleń, stworzyła wiele miejsc pracy z dosyć dobrym wyposażeniem, dobrą płacą i wysokim statusem społecznym. Z drugiej strony stanowiła zagrożenie dla człowieka, przyrody oraz substancji budowlanej. W tym historycznym kontekście rozwijana jest droga o charakterze turystycznym. Jej podwaliny - Miejsca Edukacyjne - to dawne i obecne ważne lokali-zacje elektrowni wykorzystujących węgiel brunatny oraz kopalni odkrywkowych, które są ściśle powiązane z pracą stowarzyszeń i inicjatyw oraz z drogami życia wielu ludzi z regionu. Zajmowanie się historią odbywa się zawsze na tle rozwiązywania naszych obecnych problemów uwzględniając perspektywy na przyszłość. Nad projektem pracuje od 2002 roku zespół roboczy, który składa się z polskich i niemieckich członków i spotyka się regularnie. Poprzez wsparcie Niemieckiej Fundacji Na Rzecz Środowiska zostanie umożliwione „Drodze Edukacyjnej Energia” stałe funkcjonowanie, przez okres najpierw 30 miesięcy (licząc od 2004) relanym i znaczącym punktem w regionie. Dotychczasowi partnerzy projektu są cały czas otwarci na sugestie oraz na wszelką współprace. Odnosi się to także do utworzenia dwóch specyficznych dla regionu modułów edukacyjnych z traktowaną tematyką.

Lolek und Ina fragen:
"

Czy w wiatraku jest wiatr?

"
Tina und Theo antworten:
"

Wiatraki to nowoczesne młyny wietrzne. Składają się one z masztu oraz trójłopatowego śmigła. Wnętrze wiatraka jest puste aby będąc w środku można było wejść do góry, gdzie wiejący wiatr nie jest w ogóle odczuwalny.

"