ENERGETYCZNO-EKOLOGICZNE MIASTO WZORCOWE Ostritz-St. Marienthal

ŚWIAT PRZEŻYĆ ZWIĄZANYCH ZE ŹRÓDŁAMI ENERGII ODNAWIALNYCH

WIATR, WODA, SŁOŃCE, DREWNO… TO, CO BUDZI WSPOMNIENIA Z WAKACJI DLA NAS MA ZWIĄZEK Z ENERGIĄ. MOŻNA U NAS ZWIEDZAĆ ELEKTROCIEPŁOWNIE WYKORZYSTUJĄCĄ PALIWA NATURALNE, W KTÓREJ SPALA SIĘ DREWNO I OLEJ RZEPAKOWY, CZTERY ELEKTROWNIE WIATROWE, ELEKTROWNIE WODNĄ JAK RÓWNIEŻ LICZNE ELEKTROWNIE SŁONECZNE. Ostritz-St. Marienthal ZAOPATRUJE SIĘ W TEN SPOSÓB SAMODZIELNIE W ENERGIĘ. MIASTO TO JEST JEDYNE W SWOIM RODZAJU W NIEMCZECH I TYM SAMYM JEST MIASTEM MODELOWYM. A W 750-LETNIM KLASZTORZE ZAKONU CYSTERSÓW CZEKA JESZCZE NA ODKRYCIE MULTIMEDIALNA WYSTAWA NA TEMAT ENERGII JAK RÓWNIEŻ 150-LETNI TARTAK...

KONTAKT

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPOTKAŃ

ST. MARIENTHAL 10
02899 OSTRITZ

Tel. 0049 35823 77–0
Fax 0049 35823/77–250
E-Mail:
ibz-st.marienthal@t-online.de
www.ibz-marienthal.de, www.ostritz.de

Ostritz 1
Ostritz 2
Ostritz 3
Lolek und Ina fragen:
"

Co się dzieje w baterii?

"
Tina und Theo antworten:
"

Bateria przejmuje w obwodzie elektrycznym zadanie pompy: wprawia w ruch elektrony, które znajdują się w przewodzie, w żarniku lampki i baterii. Każda bateria ma dwa bieguny. Na jednym z nich-ujemnym panuje stale nadmiar elektronów; dlatego jest on naładowany negatywnie. Drugi biegun-dodatni jest naładowany pozytywnie i chętnie „wsysa” elektrony. Gdy obydwa bieguny zostają ze sobą połączone, elektrony odczuwają „presję” wyrównania różnych ładunków. Ta „presja”, to napięcie elektryczne. Troszczy się ono o przepływ elektronów z bieguna ujemnego do dodatniego. Gdy obwód zostaje przerwany, przepływ elektronów natychmiast „wysycha”.

"