SAPOS e.V. Görlitz/zgorzelec

Wóz informacyjny energii odnawialnej

 

Do dyspozycji od września 2003 roku. Dla uczniów, młodzieży i dorosłych.

 

Miejsca prezentacji:

Szkoły, „zielone szkoły”, szkolne internaty ekologiczne, publiczne festyny i imprezy w Horka, Görlitz oraz w regionie Górnych Łużyc-Dolnego Śląska

 

Wyposażenie:

Modele urządzeń do uzyskiwania energii elektrycznej za pomocą energii słonecznej lub wietrznej, modele instalacji komputerowych związanych z tematyką energii odnawialnej, technika projekcji, skrzynka eksperymentów, zagadkowe turnieje itd.

 

 

Tablice informacyjne na tematy:

Agenda 21

Energetyczno-ekologiczne miasto wzorcowe Ostritz

Źródła energii odnawialnych

Ogniwa słoneczne

Ogrzewanie za pomocą energii słonecznej

energia wietrzna

surowce odnawialne

ogniwa paliwowe

źródła geotermiczne

Elektrownie wodne

Akumulacja energii

Oszczędzanie energii

Porady na temat oszczędzania energii

Możliwości wsparcia


Kontakt

SAPOS e.V. 
Görlitz Tel.: 0049 3581/ 48 34 37
Fax: 0049 3581/ 48 34 15
Horka Tel.: 004935829/ 71 43
Fax: 0049 35829/ 71 15
Osoba kontaktowa: Pan Angermann, Pan Richter

Infomobil Erneuerbare Energie
Infomobil Erneuerbare Energie/Wóz energii odnawialnych
Infomobil Innen
Infomobil Innenansicht/Wnętrze
Infomobil
Infomobil/Wygląd zewnętrzny
Lolek und Ina fragen:
"

Co się dzieje w baterii?

"
Tina und Theo antworten:
"

Bateria przejmuje w obwodzie elektrycznym zadanie pompy: wprawia w ruch elektrony, które znajdują się w przewodzie, w żarniku lampki i baterii. Każda bateria ma dwa bieguny. Na jednym z nich-ujemnym panuje stale nadmiar elektronów; dlatego jest on naładowany negatywnie. Drugi biegun-dodatni jest naładowany pozytywnie i chętnie „wsysa” elektrony. Gdy obydwa bieguny zostają ze sobą połączone, elektrony odczuwają „presję” wyrównania różnych ładunków. Ta „presja”, to napięcie elektryczne. Troszczy się ono o przepływ elektronów z bieguna ujemnego do dodatniego. Gdy obwód zostaje przerwany, przepływ elektronów natychmiast „wysycha”.

"