TMZB – Towarzystwo Miłośników Ziemi Bogatyńskiej

TMZB uzyskało moc prawną od dnia 13.03 2002 r Apolityczne stowarzyszenie, za główne cele i zadania stawia sobie:

 1. Integrację społeczności miasta i gminy poprzez działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną
 2. Współdziałanie z innymi organizacjami środowiskowymi w celu aktywizacji społeczności lokalnej
 3. Propagowanie i promowanie walorów ziemi Bogatyńskiej i okolic
 4. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw i akcji obywatelskich
 5. Upowszechnianie wiedzy historycznej o Bogatyni i okolicach
 6. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z historią i dniem dzisiejszym regionu
 7. Umacnianie więzi między mieszkańcami Bogatyni oraz miejscowości przygranicznych, rozbudzanie zainteresowania życiem i rozwojem regionu.

W czasie trzyletniej działalności TMZB podjęło różne działania i przedsięwzięcia:  

 • Staraniem naszym otrzymaliśmy z Urzędu Miasta pomieszczenie w Bibliotece Publicznej w Bogatyni na stalą ekspozycję wystawę historii regionu oraz siedzibę stowarzyszenia
 • Przygotowaliśmy wystawę zdjęć historii miasta i regionu Bogatyni
 • Pozyskaliśmy sponsora do wyremontowania sali wystawowej
 • Działaniem naszych członków było również otrzymanie z KWB „Turów” S.A. gablot wystawowych po byłym muzeum
 • Organizujemy rajdy rowerowe, ogniska i spotkania integracyjne Dzięki staraniom TMZB zostało przywiezione stare krosna(1806r), symbol przemysłu włókienniczego w przyszłości może być wykorzystane w praktycznych warsztatach dla młodzieży
 • Zorganizowaliśmy powrót sztandarów Bogatyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Doltex”, Centralne Piwnice Win Importowanych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Włókienniczego
 • Nawiązaliśmy kontakty z podobnymi organizacjami w Niemczech, organizujemy wspólne spotkania, projekty
 • Organizujemy wycieczki polsko – niemieckie
 • Propagujemy walory turystyczne naszej gminy wśród mieszkańców terenów przygranicznych
 • Przygotowaliśmy warsztaty architektoniczne studentów z Polski i Niemiec

Adres siedziby: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy                                                                                                                  ul. II Armi WP 2 g 

Kontakt: Przedszkole Publiczne nr 6
Ul. Wyczółkowskiego 32
59 – 920 Bogatynia
Tel. Fax. 075 77 32 772
E-Mail: p6bogatynia@pnet.pl

Kraftwerk Bogatynia
Kraftwerk Bogatynia/Elektrownia Turów
Veranstaltung Bogatynia
Veranstaltung Bogatynia/Impreza w Bogatyni
Gruppenfoto
Gruppenfoto/Fotografia grupowa
Lolek und Ina fragen:
"

Ile energii potrzebuje człowiek?

"
Tina und Theo antworten:
"

Każdy człowiek ma swoje własne zapotrzebowanie na energie, które zależy od tego jak bardzo jest aktywny. Na przykład szesnastolatek zużywa dziennie około 1800 kcal, co w przybliżeniu odpowiada trzem tabliczkom mlecznej czekolady.

"